Zadzwoń!
(012) 617 76 06

Fizyczna ochrona obiektów

Chronimy obiekty: przemysłowe, handlowe, biurowe, użyteczności publicznej, szkoły, bazy sprzętu, place budów, obiekty drogowo-mostowe, magazyny osiedla mieszkaniowe i inne.

Techniczna ochrona obiektów

Oferujemy wsparcie techniczne w postaci m.in: telewizji przemysłowej (CCTV), elektronicznych systemów kontroli obecności pracowników ochrony w systemie on-line czy instalowanie wewnętrznych i zewnętrznych systemów alarmowych.

Charakterystyka Grupy Feniks

Grupa FENIKS obejmuje kilka koncesjonowanych spółek działających wspólnie w zakresie logistyki i obsługi klienta.
Posiada wyspecjalizowaną kadrę kierowniczą, legitymującą się stosownymi licencjami ochrony mienia oraz innymi niezbędnymi uprawnieniami.
Kierowana jest przez osoby posiadające kilkunastoletnie doświadczenie w branży ochrony.
Składa się w 100% z kapitału polskiego.
Posiada ubezpieczenie kontraktowo-deliktowe w związku z profilem prowadzonej działalności.
Prowadzi działalność ochrony na terenie całej Polski.
Jest zdolna realizować duże przedsięwzięcia, związane z zatrudnieniem nawet kilkuset osobowej grupy pracowników
w krótkim czasie.

Bezpieczeństwo kontrahentów

Zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo kontrahenta.
Zatrudniani pracownicy posiadają nienaganną opinię, a także legitymują się zaświadczeniami stwierdzającymi niekaralność.
Pracownicy podlegają bieżącym szkoleniom z zakresu technologii stosowanych przez firmę.
Firma prowadzi dla swoich pracowników systematyczne szkolenia BHP i Ppoż.
Na wypadek ewentualnych zdarzeń losowych posiadamy odpowiednią polisę ubezpieczeniową.

Fizyczna ochrona obiektów

Ochrona fizyczna wykonywana przez FENIKS obejmuje obiekty różnego rodzaju i różnej wielkości.

Wszystkie obiekty chronione fizycznie mogą być również wspomagane dodatkową ochroną techniczną poprzez:

Pakiet techniczny

Instalowanie elektronicznych systemów kontroli obecności pracowników ochrony w systemie on-line, gdzie czynności obchodowe i obecność pracowników ochrony na obiekcie są przez 24 godziny na dobę nadzorowane przez Dyspozytorów Centrum Alarmowego FENIKS, którzy reagują natychmiast w razie odstępstwa od ustalonego harmonogramu zadań pracownika ochrony. Instalowanie wewnętrznych i zewnętrznych systemów alarmowych. W zależności od rodzaju zagrożeń na danym obiekcie oraz możliwości technicznych panujących na obiekcie firma FENIKS instaluje systemy alarmowe wewnątrz budynków oraz na terenie zewnętrznym. Systemy te mogą być monitorowane przez Dyspozytorów Centrum Alarmowego FENIKS lub oparte na lokalnym systemie powiadamiania pracownika ochrony na danym obiekcie. Instalowanie TV Dozorowej, na każdym obiekcie gdzie istnieją warunki techniczne, firma FENIKS instaluje w ramach stawki za ochronę systemy telewizji dozorowej renomowanych producentów z całodobową rejestracją obrazu gwarantujących w sytuacji awaryjnej odpowiednio wysoką jakość zarejestrowanego obrazu. Użyty sprzęt pozwala również przesyłać obraz z kamer przez internet, co pozwala na bieżąco podglądać sytuacje na obiekcie. Instalowanie elektronicznego systemu rejestrowania wejść i wyjść pracowników. Usługa ta dotyczy głównie obiektów budowlanych lub innych gdzie Zleceniodawcy zależy na bieżącym kontrolowaniu obecności swoich pracowników na obiekcie. Zleceniodawca może na bieżąco śledzić na ekranie komputera proces rejestracji wejść i wyjść.


Sposób prowadzenia ochrony

Sposób prowadzenia ochrony oparty jest na strukturze organizacyjnej obejmującej:

Pracowników ochrony wykonujących obowiązki na obiekcie chronionym, wyposażonych w czytniki elektronicznego systemu on-line kontroli obecności
Dyżurnych stale nadzorujacych poprzez system on-line obecności pracowników ochrony na obiekcie i sposób wykonywania przez nich obchodów.
Zmotoryzowane załogi wspomogajace prace pracowników ochrony, reagujące na wezwanie dyżurnych Centrum Alarmowego FENIKS.
Inspektorów ochrony pełniących merytoryczny nadzór nad zabezpieczeniem danego obiektu.
Kierowników ochrony współpracujących ze Zleceniodawcą i realizujących wspólne ustalenia co do zabezpieczeń obiektu.
Dyrektorów ochrony koordynujący i zarządzający pracą poszczególnych pionów.

Techniczna ochrona

Zapewniamy profesjonalną obsługę techniczną systemów zabezpieczeń.
FENIKS oferuje usługę podglądu wizyjnego powierzonych do ochrony obiektów przez łącza internetowe. Obraz z obiektu odbierany jest w Centrum Monitorowania i całodobowo obserwowany przez operatora. Obraz z kamer jest rejestrowany, co umożliwia podgląd do kilku dni wstecz. Połączenie systemu rejestracji wraz z wysokiej jakości kamerami w znacznym stopniu ułatwi postępowanie w przypadku zdarzenia..
Systemy alarmowe.


Każdy system alarmowy instalowany przez naszą firmę jest dostosowany do specyfiki danego obiektu. Dobór danego systemu zawsze uwzględnia warunki panujące na obiekcie oraz możliwość występowania ewentualnych zagrożeń.


Instalowane przez nas systemy mogą obejmować:

   - sygnalizację włamania lub napadu do obiektu
   - sygnalizację pożaru w obiekcie
   - sygnalizacje naruszenia strefy ogrodzenia na zewnątrz obiektu


Powyższe rodzaje sygnałów mogą być przesyłane do naszej bazy monitorowania i nadzorowane 24 godziny na dobę przez naszych dyspozytorów.

W razie odebrania sygnału alarmowego z obiektu, dyspozytor wysyła zmotoryzowany patrol na miejsce zdarzenia, który podejmuje odpowiednią interwencję.


Telewizja Przemysłowa CCTV


Telewizja przemysłowa zaliczana jest obecnie do podstawowych środków technicznych zabezpieczenia technicznego obiektów. Firma nasza oferuje kompleksowy montaż kamer przemysłowych dla wszystkich rodzajów obiektów i warunków. Nasze instalacje CCTV realizowane są przez doświadczonych instalatorów . Stosowany przez naszą firmę sprzęt gwarantuje bezawaryjną pracę systemów oraz dodatkowe możliwości jak np. prowadzenie zdalnego monitoringu wizyjnego przez internet praktycznie z dowolnego miejsca na świecie.


Każdy system CCTV składa się wysokiej jakości kamer o odpowiednio dobranych parametrach w zależności od warunków panujących na obiekcie. Obraz z kamer przesyłany jest do rejestratora, i tam zapisywany 24 godziny na dobę. W zależności od ustawień jakości rejestracji obrazu można dobierać czas przechowywania danych na twardym dysku. Po zapisaniu całego dysku nowe dane są nadpisywane. Cały proces odbywa się bezobsługowo. W każdej chwili można mieć wgląd do dowolnego miejsca (daty) na zapisanym dysku. Obraz podglądany jest na monitorze.


Nasze kilkunastoletnie doświadczenie w branży ochrony pokazuje, że systemy CCTV zainstalowane na obiekcie działają mocno prewencyjnie na potencjalnych sprawców przestępstw a nawet często umożliwiają ich wykrycie.

W ramach wynegocjowanej ceny gwarantujemy

W pełni umundurowanych zgodnie z wymogami i odpowiednio przeszkolonych pracowników.
Zainstalowanie na nasz koszt elektronicznego systemu kontroli obecności pracowników ochrony w systemie on-line.
Regularne kontrolowanie przebiegu słuzby pracowników ochrony przez naszych inspektorów nadzoru.
Wspomaganie ochrony patrolami zmotoryzowanymi.
Polisa OC.
Wykonywanie obowiązków przez pracowników ochrony zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków.
Zainstalowanie systemu telewizji przemysłowej składającego się z minimum dwóch kamer i rejestratora z twardym dyskiem.
Ulgi we wpłatach na PFRON.

Zasięg działania

Usługi utrzymania czystości

Zakres usług

Firma FENIKS kompleksowo zabezpiecza potrzeby swoich klientów w tym zakresie. Świadczy usługi utrzymania czystości pomieszczeń biurowych, handlowych, produkcyjnych oraz terenów zewnętrznych wraz z odśnieżaniem w zimie. Zapewniamy sprzęt oraz wszystkie niezbędne środki do prawidłowego wykonania usługi. Na życzenie klientów dostarczamy również materiały higieniczne (ręczniki, mydło, papier toaletowy, worki na śmieci) i środki zapachowe.

Organizacja pracy

Zakres wykonywanych prac uzależniony jest od specyfiki danego obiektu. Każdego klienta traktujemy indywidualnie i dopasowujemy się do jego potrzeb oraz wymagań w taki sposób, aby zmaksymalizować jego satysfakcję. Wszystkie prace wykonywane są w taki sposób i o takich porach aby były możliwie najmniej uciążliwe dla naszych kontrahentów.

Personel sprzątający

Usługi realizujemy pracownikami zatrudnionymi w naszej firmie. Na życzenie klienta możemy również zatrudnić jego dotychczasowych pracowników na wspólnie ustalonych zasadach. Nasi pracownicy są ubrani w estetyczną odzież roboczą wraz z identyfikatorem.

Środki i sprzęt

Dla realizacji usług stosujemy nowoczesne i ekologiczne środki czystości sprawdzonych polskich producentów oraz środki renomowanych firm światowych.
Do prac wykorzystujemy między innymi: szorowarki, polerki jednotarczowe i zmywarki, odkurzacze kurzowe i wodne, wózki specjalistyczne wielowiaderkowe takich firm jak: Henkel, Karcher, Taski, Hako i innych.

Nadzór

Bezpośredni nadzór nad Państwa obiektem sprawował będzie kierownik obiektu wyznaczony przez naszą firmę do bieżących kontaktów z Państwa przedstawicielem, aby trybie natychmiastowym reagować na powstające potrzeby. Kierownik obiektu jest zmotoryzowany i posiada telefon komórkowy.